S čím Vám mohu pomoci?

Příklady s čím Vám mohu pomoci:

 • strachy, fobie
 • zdravotní záležitosti (různé zdravotní problémy, i jako podpůrná pomoc při léčení nebo po operacích, nadváha)
 • stres, deprese
 • vztahové záležitosti (partnerské, kamarádské i pracovní, i pro ty, kteří si nemohou partnera najít)
 • závislosti, nadváha
 • pracovní záležitosti (i finance, neúspěch, začátek v podnikání)
 • dětské záležitosti
 • nízké sebevědomí
 • nízká schopnost akceptace změn či dalšího vývoje a strachy s tím související
 • výkonnost (oddalování věcí, učení...)
 • těhotenské a mateřské záležitosti
 • poradna pro Hvězdné děti (Indigové, duhové, křišťálové, diamantové)
 • zaseknutí v životě, motivace, porozumění životu

Problém s klientem nejdříve rozebereme. Zkusíme najít, kde má problém kořeny. Podíváme se na dílčí části problému. Následně budeme společně pracovat na terapii, tedy léčení daného problému vč. kořenu problému. Dále si povíme o tom, jak s danou situací můžete pracovat Vy sami doma. Především Vy musíte chtít problém vyřešit. Některé problémy si vyžadují více než jen jednu terapii. Frekvence terapií je čistě na Vás, podle toho, jak Vy se budete cítit.

Individuální terapie (tedy konzultace a léčení) trvá cca 90 minut. Z mých zkušeností je to ideální doba, protože je to spousta informací pro klienta.