Ra Sheeba

Ra Sheeba je nádherná jasná a hřejivá energie Světla a Lásky. Představiteli této energie jsou Mistři Ra Sheeby, Mistři Velkého centrálního slunce, dračí průvodci a Isis (ženská energie) a Ra (mužská energie). Ra Sheeba tedy harmonizuje obě polarity. Je to uzemňující energie, tedy pomáhá nám používat naše esoterické znalosti a schopnosti v běžném životě. Spojuje v nás Vesmír se Zemí. Působí na kořenovou čakru, sakrální čakru a čakru solar plexu, ale také na Vyšší čakry.
Jak energie fungují a jak se s nimi pracuje se můžete dočíst také v mém článku o energiích. – bude v blogu

„Ra“ znamená zdroj z Velkého centrálního slunce a „Sheeba“ je energie tvořivá, radostná, sexuální, je to vyjádření lásky.

Ra Sheeba je příliv „světla“, které nám pomáhá realizovat se tady na Zemi. Ra Sheeba pochází ze starověkého Egypta (ve skutečnosti však v planety Sírius B). V současné době jsme již v 5. dimenzi a Ra Sheeba je jedna z energií, které nám pomáhají v tomto přechodu. Lidé často „lítají hlavou v oblacích“ nebo mají pocit, že nejsou plně při vědomí a neuvědomují si život na Zemi. S tím si výborně umí Ra Sheeba poradit, protože, jak už bylo řečeno, ukotvuje nás v Matce Zemi. Tímto způsobem umožňuje průchod energií skrze nás a tyto energie se ukotví. Čili naším tělem energie průběžně prochází, ale nepřeplňuje se. S čím nám ještě pomáhá Ra Sheeba? Učí, otevírá a spojuje s láskou, vč. sexuální. Pomáhá k harmonizaci mužského a ženského aspektu v člověku. Pomáhá odpouštět, zbavovat se pout minulosti i současných. Mění a rozšiřuje náš pohled na život a na svět, rozšiřuje naše vnímání na vyšší vibrace. Pomáhá udržovat rovnováhu mezi materiálními a duchovními sférami. Pomáhá pochopit sama sebe. Pomáhá Hvězdným dětem rozpomenout si. Posiluje vlastní sílu a lásku. Energie Ra Sheeba vibruje již na vlnách 5. dimenze, proto je tolik účinná v léčení. Je možné s ní léčit jak mysl, duši, fyzické tělo (které je stejně ovlivněno duší), situace, život, tak ji můžeme použít i jen jako pomůcku v jiném a lepším pohledu na svět. Ra Sheeba funguje tak, že energetickou a emoční negativitu přetransformuje do vyšších vibrací. Je to plně láskyplná a světelná energie. Při pravidelné práci s touto energií se samozřejmě zlepšují i duchovní schopnosti a urychluje duchovní vývoj. Při léčení s Ra Sheebou můžeme dát konkrétní záměr. Práci s energií Ra Sheeba začleňuji i do individuálních terapií. Může to pro Vás být i "ochutnávka" pokud uvažujete o zasvěcení.

Ra Sheeba zasvěcení:
Energie Ra Sheeba má 2 stupně - I. uživatelský, II. mistrovský. Oba stupně obsahují symboly, které Vám ale při zasvěcení budou uloženy do aury a do 3. oka, takže si je nemusíte pamatovat.

I. stupeň obsahuje energii, která harmonizuje ženský a mužský element. Spojuje nás na Božství/Zdroj/Vesmír. Harmonizuje duchovní a hmotné záležitosti. Umožňuje léčení sebe i jiných (i na dálku).

II. stupeň je mistrovský a umožňuje předávat Ra Sheebu dále. Posílí Vaše napojení na Zdroj a Lásku. Zasvěcovací seminář trvá od 11:00 do 16:00 hod. Kromě zasvěcení se dozvíte více o této energii, dostanete materiály a dozvíte se vše, co potřebujete k práci s Ra Sheebou.

Ceny zasvěcení najdete v ceníku. Zasvěcení je možné i na dálku.

Termíny zasvěcení najdete v rozpisu seminářů.

Ra Sheebu používám také v rámci energetické terapie.

Kamila Zoubková - Mistr Ra Sheeba