Poradna pro hvězdné děti

Indigové, Křišťálové a Duhové děti - tyto pojmy již nejsou dnes nijak neznámé, i když nejznámější jsou Indigové děti. Dohromady se Indigovým (někteří jsou už i dospělí), Křišťálovým a Duhovým dětem říká Hvězdné děti. Je to proto, protože jejich kořeny pochází k různých koutů Vesmíru. Všechny mají na Zemi úkol, tedy zbořit starý systém, včetně dogmat, umělých tradic, negativního myšlení a nastolit nový systém, který bude založen na Lásce a míru. Toto je jen ve zkratce popsán jejich úkol, ale ve skutečnosti je jejich úkol širší. Hvězdné děti neovlivňují jen jedince či rodinu, ale celou planetu.

Bohužel ještě pořád bývají tyto děti velmi špatně pochopeny a nedostává se jim té podpory, kterou tak potřebují. Ze strany rodičů je to proto, protože neví, co si mají počít. Starý a neužitečný školský systém a úřednické tabulky často klasifikují děti jako problémové, hyperaktivní, nekomunikativní apod. S tímto zaškatulkováním mají nejčastěji problém Indigové děti. Jsou to svéhlaví bojovníci Světla a nedají se nikým a ničím ovlivnit. Naopak Křišťálové a Duhové děti jsou klidnější, ale také zranitelnější.

Hvězdné děti však vyžadují a potřebují zcela jiný životní styl, jiný přístup jak rodiny, tak i okolí. Potřebují jiné aktivity. Potřebují zázemí a podporu i pozemskou, aby mohly plnit svůj úkol. Hvězdné děti nejsou dnes ojedinělé a rodí se stále častěji.

Měla jsem to štěstí, že již v dětství se podařilo mým rodičům rozpoznat, že potřebuji něco jiného než jiné děti. A postupně až do dospělosti se mi dostávalo podpory, kterou jsem potřebovala pro svůj rozvoj a potřebuji pro svůj úkol. Jako Indigové dítě vím, jakými strastmi si Hvězdné děti procházejí. Ale nejen děti, ale i rodiče, kteří mnohdy neví, jak na své dítě, co vlastně mají dělat. Proto nabízím poradenství Hvězdným dětem, i dospělým Indigovým dětem, a rodičům těchto dětí. Není náhoda, že se rodičům tyto děti rodí. Všichni společně pracujeme na novém systému na Zemi.

Cílem poradny po Hvězdné děti pomoci dětem odstranit jejich strachy, pomoci jim pochopit některé situace a život, rozvinout jejich talenty, a také pomoci rodičům, jak mohou s těmito dětmi jednat, jak jim mohou pomoci v různých situacích.  Jedná se o aktivní přístup rodičů k dětem. Dále pomáhám přímo Hvězdným dětem, ať už těm menším, či dospělým. A v neposlední řadě pomáhám a radím i učitelům a vychovatelům, kteří s dětmi a hlavně Hvězdnými dětmi, pracují.

Cenu za osobní konzultaci najdete v ceníku.