EFT

EFT je zkratka pro Emotional freedom techniques, tedy volně přeloženo jako Techniky emoční svobody. EFT patří mezi obory energetické psychologie. Tato terapie je vhodná i pro ty, kteří nejsou vysloveně duchovně zaměření!

Jedná se o sadu technik „vyťukávání na meridiány/akupresurní body“, které Vám pomohou se osvobodit od negativních emocí. Negativní emoce způsobují problémy v našem životě, ať už zdravotní problémy, nepříznivé životní situace, psychické problémy atd. Dokud se tyto negativní emoce nezpracují, problémy budou přibývat. Je to velmi účinná a rychlá terapeutická metoda, která léčí konkrétní emoce, které se vážou k danému problému klienta. Cílem je osvobození se od negativní emoce, která brzdí řešení problému. Osvobozením se také „otevírají nové dveře“. Příklady, s čím Vám může EFT pomoci:

 • Strachy a fobie
 • Stres
 • Úzkost a panika
 • Deprese
 • Alergie
 • Fyzické problémy
 • Nespavost
 • Nadváha
 • Závislosti
 • Traumata
 • Nízké sebevědomí
 • Stud a vina
 • Onemocnění
 • Vztahové problémy
 • Finance a kariéra

 

Některé problémy si vyžadují více než jednu konzultací. Cenu individuální konzultace najdete v ceníku.