Afirmační terapie

Cílem afirmační terapie je pomoci Vám změnit myšlení a cítění tak, abyste si mohli přitáhnout to, co chcete. Vaším cílem může být např. zvýšení sebevědomí, zlepšení zdraví, jiný pohled na Vás samé, odpoutání se od minulosti, zlepšení vztahů, přitáhnutí si práce snů a úspěchu, motivace sebe sama, atd. ....

S klientem probereme téma, na které pak společně vytvoříme afirmace. Zaměřujeme se na výsledek a cílové pocity, které budete cítit, až to získáte. Je důležité, aby se klient dokázal vžít do svých afirmací. Proto jsou afirmace tvořeny individuálně, dle potřeby klienta.

Afirmace jsou pozitivní prohlášení, které jsou v přítomném čase. Tedy s klientem tvoříme afirmace tak, aby měl pocit, že už daný cíl získal a užívá si jej.

Než společně vytvoříme afirmace, tak Vás pomocí koučovacích otázek vyzpovídám, abychom lépe identifikovali vaše pozitivní a negativní pocity a myšlenky ohledně vašeho cíle. Negativní myšleny vyměníme za pozitivní. Lidský mozek je programovatelný a toto je jednoduchý způsob.

Pravidelným a častým opakováním afirmací si snadněji změníte své myšlení a cítění ohledně Vašeho cíle. To jsou dva důležité počáteční pilíře k úspěchu. Tento příjemný pocit je pro Vás i hnacím motorem, takže už snadněji podniknete další kroky k dosažení Vašeho cíle a také snadněji porazíte prokrastinaci.

Abyste mohli afirmace využívat co nejčastěji, tak Vám je zpracuji písemně do PDF a také zvukově do MP3. Oba soubory Vám zašlu emailem. Nahrané MP3 si kdykoli  můžete vypálit na USB nebo CD a pouštět si je napříklady, když jedete autem, při cestování, relaxování, vaření a vlastně kdykoli víte, že Vás nikdo nebude rušit a že se můžete soustředit. Výhodou zvukového záznamu afirmací je, že se nemusíte afirmace pamatovat. Jen opakujete to, co slyšíte a to Vám pomáhá více se soustředit na své pocity.
 
Přitahujete si to, co si myslíte a cítíte.
 
Afirmační terapii je možné poskytnout i dálkově přes email.
Ceník